Dzień: 2023-08-14

Pockethost_wiki

Podstawowe komendy wroga w Factorio

Możesz użyć tych poleceń w konsoli Factorio, aby wpłynąć na swoją postać gracza: /c game.player.surface.peaceful_mode=true Włącza lub wyłącza tryb pokojowy. Gdy tryb pokojowy jest włączony, bitery nie zaatakują cię, dopóki nie zostaną sprowokowane. Użyj wartości true lub false /c game.map_settings.enemy_evolution.time_factor=0 /c game.map_settings.enemy_evolution.pollution_factor=0 Wyłącza ewolucję biterów zarówno pod względem czasu (pierwsze polecenie), jak i zanieczyszczenia (drugie polecenie) /c ...

Podstawowe komendy wroga w Factorio Czytaj więcej “

Pockethost_wiki

Podstawowe komendy gracza w Factorio

Możesz użyć tych poleceń w konsoli Factorio, aby wpłynąć na swoją postać gracza: /c game.player.force.manual_mining_speed_modifier=100 Zwiększa lub zmniejsza prędkość ręcznego wydobycia Im wyższa liczba, tym większa prędkość wydobycia /c game.player.force.manual_crafting_speed_modifier=100 Zwiększa lub zmniejsza prędkość ręcznego craftingu Im wyższa liczba, tym większa prędkość craftingu /c game.player.teleport([x],[y]) Teleportuje gracza ....

Podstawowe komendy gracza w Factorio Czytaj więcej “