Polecenia badawcze Factorio

Możesz użyć tych poleceń w konsoli Factorio, aby wpłynąć na swoje badania:

				
					/c game.player.force.research_all_technologies()
				
			
  • Odblokowuje wszystkie technologie
				
					/c for name, recipe in pairs(game.player.force.recipes) do recipe.enabled = true end
				
			
  • Włącza wszystkie przepisy
				
					/c game.player.force.technologies['steel-processing'].researched=true
				
			
  • Bada określoną technologię
				
					/c game.player.force.laboratory_speed_modifier=2
				
			
  • Zwiększa szybkość wyszukiwania
  • 1 = 100%, 2 = 200%, 3 = 300% itd.

Rozpocznij korzystanie z Pockethost

Stwórz swój serwer Factorio

Skonfiguruj serwer w 2 minuty i zacznij grać ze znajomymi.

Czytaj dalej